Nasza polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W tym miejscu możesz przeczytać zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Klientów,
przysługujące im prawa i obowiązki sklepu jako administratora danych. Stosujemy narzędzia
pozwalające osiągnąć wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich
przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Administrator danych osobowych
  Katarzyna Stasicka, prowadząca działalność gospodarczą Dafne Boutique, Kazimierza Wielkiego 45/8,
  64-920 Piła.
 2. Przetwarzanie danych osobowych
  Klient, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego dafneboutique.pl zostanie poproszony
  o podanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Dane te będą
  przetwarzane wyłącznie w celu działalności sklepu oraz spełnienia obowiązku świadczenia usług
  związanych z działalnością sklepu.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe Klienta są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:
  • zarejestrowania się w serwisie,
  • zawarcia umowy sprzedaży,
  • dokonania rozliczeń,
  • dostarczenia zamówionego towaru,
  • korzystania z uprawnień konsumenckich.
 4. Rodzaje danych
  Do prawidłowego świadczenia usług potrzebujemy takich danych jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres do przesyłki,
  • adres e-mail i numer telefonu,
  • informacje na temat płatności,
  • dane firmy jeżeli zakup dokonany jest przez przedsiębiorcę.
 5. Podstawa prawna
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych
  osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.
 6. Warunki podania danych
  Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie
  internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji. Wyrażenie zgody na
  przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach
  może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez
  sklep Dafne Boutique.
 7. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe
  • Zawsze masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz
  zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić
  samodzielnie używając po zalogowaniu w sklepie internetowym zakładki: MOJE KONTO.
  • W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzania danych osobowych bez podawania
  przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody
  co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto w sklepie
  internetowym a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na
  dotychczas dokonane czynności.
  • W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno
  w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
  Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta w sklepie internetowym a Twoje dane
  nie będą przez nas przetwarzane.
  • Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez
  określony czas czy w określonym zakresie, postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie
  wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  • Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego administratora.
  W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub e-mail podając nazwę
  i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres.
  • W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich
  danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od
  otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.
 8. Okres przetwarzania
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będziesz aktywnym Klientem.
  Twoje dane przechowujemy do czasu usunięcia konta w sklepie internetowym. Usunięcie konta może
  nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie
  Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania
  przez Ciebie ich usunięcia.
 9. Bezpieczeństwo danych
  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy najnowocześniejsze środki organizacyjne i techniczne
  zgodne z właściwymi przepisami prawa.
 10. Powierzenie danych osobowych
  Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem Dafne
  Boutique w zakresie niezbędnym do świadczenia usług to jest na przykład w celu przygotowania
  zamówionego przez Ciebie towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek.
  Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach
  zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 11. Cookies
  Sklep internetowy dafneboutique.pl jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików
  cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
  umożliwiają między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian
  w ustawieniach Twojego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in.
  w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do
  indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce
  internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci
  urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki
  cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 12. Regulacje końcowe
  Jeśli uważasz, że sklep Dafne Boutique przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz
  się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.
  W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja
  będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści
  polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych
  osobowych lub Twoich praw.
 13. Kontakt z administratorem
  Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub chcesz dowiedzieć
  się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
  skontaktuj się z administratorem listownie, poprzez formularz kontaktowy lub email: sklepdafne@gmail.com.